Mag je buur voortaan zomaar op jouw grond komen?

Er is de laatste dagen in de pers heel wat te doen over het nieuwe wetboek goederenrecht dat op 1 september eerstkomende in werking treedt. Dat zou zogezegd je buren toelaten om bv. een bal die op jouw perceel grond terecht kwam te komen halen. Maar loopt het allemaal zo een vaart wel? En wat zegt de wet precies?

Nieuw wetboek goederenrecht

Vanaf 1 september eerstkomende treedt er inderdaad een nieuw wetboek goederenrecht in werking. De wet zelf dateert al van vorig jaar maar wordt dus nu pas van kracht. In die wet staan een hoop nieuwigheden en dit onder andere wat betreft de regels rond vruchtgebruik, burenhinder en hoe die kan worden vermeden, de afstand van bomen en planten en dies meer. De wet heeft dus op heel wat meer betrekking dan enkel maar op de relaties tussen buren.

Weet wel dat de nieuwe wet niet automatisch op alle discussies van toepassing wordt. Er kunnen nu eenmaal gevallen zijn waarin de vroegere wetgeving nog (een tijdje) blijft lopen. In de nieuwe wet staat dan ook wat men noemt een zogenaamd ‘overgangsregeling’.

Toegang tot je perceel grond

De nieuwe wet bevat onder andere regels die aangeven wanneer een buur toegang krijgt tot jouw perceel grond. Vroeger bestond een dergelijke regeling ook reeds. Men noemde dat destijds het zogenaamde ‘ladderrecht’.

De nieuwe wet verduidelijkt dit recht verder en breidt het ietwat uit. Meer bepaald stelt de nieuwe wet dat de eigenaar van een onroerend goed moet ‘gedogen’ dat zijn nabuur toegang heeft tot dit onroerend goed indien dit noodzakelijk is om bouw- of herstellingswerken uit te voeren of om de niet-gemene afsluiting te herstellen of te onderhouden. Zo kan je buur bv. een kraan op joud erf plaatsen als dat echt nodig is om bepaalde werken aan zijn woning uit te kunnen voeren.

Er zijn voorwaarden

Aan het uitoefenen van dit recht zijn er ook een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo moet je buur als hij van dit recht gebruik wil maken je voorafgaandelijk op de hoogte brengen. Bovendien ‘vervalt’ zijn recht als je als eigenaar rechtmatige motieven kan laten gelden om deze toegang te weigeren. Bij een discussie is het een rechtbank die het laatste woord heeft.

Indien dit recht toegelaten wordt, moet het bovendien ook op de voor jou minst schadelijke wijze worden uitgeoefend. Lijd je schade door het feit dat je buur bv. een kraan op jouw grond plaatst om werken uit te voeren, dan moet je buur deze schade vergoeden.

Onbebouwd perceel grond

Ben je eigenaar van een onbebouwd perceel grond (je hebt bv. ergens een niet-bebouwde bouwgrond liggen) dan gelden er nog andere regels. De wet zegt dan iedereen (en dus niet enkel je buren) er zich op mag begeven tenzij de eigenaar van dit perceel schade of hinder hiervan ondervindt of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is voor derden om zonder zijn toestemming de grond te betreden.

Wil je dus niet dat er mensen op je onbebouwd perceel grond komen zonder je toestemming dan is het van belang dat duidelijk aan te geven door er bv. een afsluiting te plaatsen of een bord te zetten waarop je meldt dat derden zich geen toegang mogen verschaffen zonder je toestemming.

Een bal komen halen?

Er werd in heel wat kranten ook gesuggereerd dat je buren (of bv. hun kinderen) zomaar op jouw perceel grond zouden kunnen komen om daar bv. een bal te komen halen die bij het spelen op jouw perceel grond was terecht gekomen. Ook dat moet worden genuanceerd.

Meer bepaald speelt de regeling die thans in de wet staat enkel als een zaak (bv. een bal) of een dier op onopzettelijke wijze op een naburig onroerend goed is terechtgekomen. Zorgt men er doelbewust voor dat dit gebeurt, dan speelt de wet dus niet. Als dit onopzettelijk gebeurt, zo zegt de wet, dan moet je dit teruggeven of toelaten dat de eigenaar van deze zaak of van dit dier ze weghaalt. Eigenlijk is het daarbij de bedoeling van de wet aan te geven dat je dan geen eigenaar wordt van het dier of het goed dat op je erf terecht kwam en dat ‘mag achterhouden’..

Je kan dus als de buurkinderen aanbellen bv. perfect zeggen dat je de bal wel zal teruggooien. Je mag ook van de buren verwachten dat die eerst bij je aanbellen om te vragen of ze de bal of hun dier mogen halen en dat ze niet zomaar ‘binnendringen’ op je perceel grond.

 

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

 

✨ Zoek je naar jouw droomwoning of wil je jouw vastgoed verkopen? Ontdek onze vastgoedzoekertjes-website, de ultieme bron om vastgoed in België te vinden en te verkopen! Of je nu wilt kopen, huren, verkopen of investeren, ons platform biedt talloze vastgoedadvertenties voor elk budget en iedere smaak. 🏠 🔍 Aarzel niet langer en surf nu naar onze vastgoedzoekertjes-website om het vastgoed te vinden dat voldoet aan al jouw wensen! 🎯 🏡 💼