Zonnepanelen: overzicht per regio

U wenst zonnepanelen bij u thuis te installeren? In dit artikel geven we een overzicht van de beschikbare subsidies en… belastingen per regio.

solar panel
Bill Mead

In België zijn er, ongeacht de regio waarin u woont, subsidies of bij gebrek daaraan, stimulansen om de installatie van zonnepanelen te bevorderen. Genoeg om de burger te ondersteunen in zijn investering.

In Vlaanderen

Sinds januari 2021 wordt een nieuwe zonnepaneelpremie van maximaal 1.500 euro aangeboden aan eigenaars van een woning in Vlaanderen. Deze premie geldt echter enkel voor woningen die sinds minstens 1 januari 2014 zijn aangesloten op het energiedistributienet van Fluvius. Deze steun geldt dus niet voor nieuwbouw. De hoogte van deze nieuwe premie bedraagt maximaal € 1.500 per gezin. De toegekende waarde mag echter niet meer bedragen dan 40% van de totale aankoopprijs van de zonnepanelen. De enige uitzondering is als u al geniet van een sociaal tarief. In dit geval kan de premie met 20% worden verhoogd. De exacte som wordt bepaald door de grootte van uw installatie. Dus voor een installatie van maximaal 4 kWp (kilowattpiek) is de premie maximaal 300 € / kWp. Voor installaties van 4 tot 6 kWp bedraagt de premie 150 €/kWp. Daarboven wordt deze premie niet meer toegekend.

Daarnaast zijn er in sommige gemeenten en steden ook lokale subsidies voor wie zonnepanelen wil aanschaffen. De bedragen van deze subsidies verschillen van gemeente tot gemeente. Aarzel niet om contact op te nemen met uw lokale overheid voor meer informatie.

Tot slot besliste de lokale overheid, omwille van de afschaffing van de terugdraaiende teller en het prosumententarief in Vlaanderen, om een compensatiesysteem op te zetten. Afhankelijk van het vermogen van uw zonnepanelen voorziet de premie in een vaste vergoeding per kWp.

In het Brussels Gewest

Om de bevolking aan te moedigen om zonne-energie te gebruiken, werden in het Brussels Gewest groenestroomcertificaten ingevoerd. Deze worden toegekend aan professionele of private elektriciteitsproducenten en kunnen vervolgens verkocht worden aan een regulator van de energiemarkt zoals Brugel. Het is dankzij dit systeem dat bedrijven zoals Brusol in staat zijn om zonnepanelen gratis aan particulieren aan te bieden.

Sinds 1 januari 2021 is een nieuwe hervorming in werking getreden rond groenestroomcertificaten. Een bedrag van ongeveer € 650 wordt toegekend aan eigenaars van nieuwe fotovoltaïsche installaties per jaar voor een periode van tien jaar. Dit geldt echter alleen voor nieuwe installaties. Voor de oudste is het toegekende bedrag ongeveer 950 € per jaar gedurende tien jaar.

Naast groenestroomcertificaten zijn er ook andere hulpmiddelen om Brusselaars aan te moedigen over te stappen op zonnepanelen. In het bijzonder is er de Brusselse groene lening, die tot 2% van uw energieverbeteringswerken financiert. Een hulp die kan oplopen tot een bedrag van 25.000 €! Tot slot kennen sommige gemeenten ook subsidies toe voor de installatie van zonnepanelen.

Tot slot is het sinds 1 november 2021 in Brussel niet meer mogelijk om van uw energiefactuur de overtollige geproduceerde en opnieuw geïnjecteerde elektriciteit in het net af te trekken. Desondanks vertegenwoordigt het nieuwe tarief dat van kracht is een waardering van fotovoltaïsche injectie, omdat het zonnepaneeleigenaars in staat stelt om de overtollige energie die door de zonne-installatie wordt geproduceerd, door te verkopen aan hun energieleverancier. Er is echter geen garantie met betrekking tot de aangeboden prijs, die fluctueert volgens de marktprijs. Het is daarom aangewezen om de elektriciteit te verbruiken op het moment dat ze wordt geproduceerd.

In Wallonië

Als u in Wallonië op zoek bent naar financiële steun voor de installatie van zonnepanelen, weet dan dat die niet meer bestaat! Dit is een gevolg van het fiasco van het beheer van dit dossier door de regionale overheid in 2011 en 2012. Een situatie die leidde tot de invoering van het prosumententarief. Dit is geen belasting, maar een tarief dat wordt toegepast voor het gebruik van elektriciteitstransmissie- en distributienetten. Voorheen werden de kosten van deze netwerken alleen gedragen door consumenten zonder panelen en prosumenten die meer elektriciteit verbruikten dan ze produceerden. Maar met dit nieuwe tarief dragen prosumenten ook bij aan de kosten van het net wanneer ze elektriciteit verbruiken op een ander moment dan wanneer hun installatie ze produceert. Dit zal volgens de lokale overheid de kosten per kWh voor het merendeel van de consumenten verlagen. Voor de rest verandert er niets: de meter blijft terugdraaien (via het principe van compensatie op de energievoorziening).

Daarnaast is er wel een premie voor de dubbele debietmeter. Deze premie, ter waarde van € 157 exclusief btw, maakt het mogelijk om de installatie van een dubbele debietmeter te financieren. Ze wordt toegekend tot en met 31 december 2023 door de distributienetwerkbeheerders. Ter herinnering, de dubbele slimme meter is een mechanisme dat de hoeveelheid geproduceerde en gebruikte energie meet. Eenmaal geïnstalleerd, kunt u profiteren van een proportioneel prosumententarief, waardoor zonnepanelen op de lange termijn winstgevender worden. Op de website van CWAPE kunt u uw distributienetbeheerder zoeken op basis van uw postcode.

Merk tot slot op dat de Waalse regering de fotovoltaïsche capaciteit die kan worden geïnstalleerd, wil verhogen. Begin 2023 verdubbelt het huidige vermogen naar verwachting van 10 naar 20 kW. In principe moet het dus mogelijk zijn om maximaal 50 zonnepanelen van 400 watt te plaatsen, tegen 25 nu.

✨ Zoek je naar jouw droomwoning of wil je jouw vastgoed verkopen? Ontdek onze vastgoedzoekertjes-website, de ultieme bron om vastgoed in België te vinden en te verkopen! Of je nu wilt kopen, huren, verkopen of investeren, ons platform biedt talloze vastgoedadvertenties voor elk budget en iedere smaak. 🏠 🔍 Aarzel niet langer en surf nu naar onze vastgoedzoekertjes-website om het vastgoed te vinden dat voldoet aan al jouw wensen! 🎯 🏡 💼