Elektriciteit | Hernieuwbare stroomproductie neemt explosief toe’: gaat je factuur omlaag?

De productie van stroom uit hernieuwbare bronnen overstijgt op dit moment de productie op basis van fossiele brandstoffen. Zal dat een gunstig effect hebben op je energiefactuur?

Thomas Reaubourg

Dankzij het zonnige weer van de afgelopen weken zijn er records gesneuveld wat de productie van hernieuwbare elektriciteit in ons land betreft. De totale productie van windturbines en zonnepanelen bedraagt regelmatig meer dan 8 GW. Dat is genoeg om het volledige Belgische elektriciteitsverbruik te dekken tijdens een vakantiedag. En aangezien de kerncentrales blijven draaien en gemiddeld 3 GW in het Belgische net injecteren, overstijgt onze elektriciteitsproductie regelmatig ons verbruik. Deze situatie vertaalt zich in negatieve elektriciteitsprijzen.

Lagere facturen?

Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, doet voortdurend een beroep op de markt om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Bij overproductie roept Elia grote industriële klanten op om hun verbruik te verhogen en een deel van de overtollige elektriciteit te absorberen. Een deel van deze elektriciteit kan ook geëxporteerd worden naar de buurlanden en in de meest extreme gevallen kan de windproductie zelfs worden onderbroken omdat er geen batterijen zijn om de geproduceerde energie op te slaan…

Actie is nodig

Zonder deze essentiële batterijparken zal ons land niet in staat zijn om alle stroom te verwerken die hier wordt opgewekt, met als gevolg dat de prijzen niet zullen dalen. Sterker nog, hoe meer wind- en zonne-energie er is, hoe meer de prijzen zullen dalen… op voorwaarde dat we kunnen opslaan wat er wordt geproduceerd! We kunnen ook alleen maar betreuren dat een aantal windmolenparken worden stilgelegd omdat er te veel productie is die niet kan worden afgeschakeld (zoals het geval is met kernenergie, die je niet zomaar kan stilleggen). Het komt erop neer dat je, gezien het gebrek aan toekomstplanning bij politici, niet snel een significante verlaging van je stroomfactuur zal zien!

✨ Zoek je naar jouw droomwoning of wil je jouw vastgoed verkopen? Ontdek onze vastgoedzoekertjes-website, de ultieme bron om vastgoed in België te vinden en te verkopen! Of je nu wilt kopen, huren, verkopen of investeren, ons platform biedt talloze vastgoedadvertenties voor elk budget en iedere smaak. 🏠 🔍 Aarzel niet langer en surf nu naar onze vastgoedzoekertjes-website om het vastgoed te vinden dat voldoet aan al jouw wensen! 🎯 🏡 💼