De EPB-keuring: hoe werkt het?

Bij het bouwen of renoveren moet er aan bepaalde energieprestatie-eisen worden voldaan. En wanneer voor dergelijke werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, dienen ze ook over een EPB-certificaat te beschikken, dat verschilt van regio tot regio en ook afhankelijk is van de omvang van de uit te voeren werken.

 

Voor gans het land is het doel van de EPB-keuring (voor: Energie Prestatie Binnenklimaat) ervoor te zorgen dat gebouwen gezonder, comfortabeler en energie-efficiënter zijn. Hierbij wordt gefocust op nieuwbouw en renovaties. Deze projecten dienen aan specifieke eisen en procedures te voldoen.

Het uiteindelijke doel is om het energieverbruik te verlagen en er tegelijk het leefcomfort binnenin te verhogen. Om dit te bereiken stoelt de EPB-normering op procedures en een rekenmethode. We bekijken het in de twee volgende stappen.

Voor wie geldt het?

Iedereen die werkzaamheden uitvoert waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd en die van invloed zijn op de bouwschil en de energieprestaties ervan.

De EPB-keuring

Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie moet een erkende EPB-keurder worden aangesteld om verschillende documenten op te stellen:

* Het EPB-voorstel, dat een ontwerp bevat voor de te behalen energieprestatie. Deze moet bij de bouwaanvraag gevoegd worden.

* Een EPB-melding bij de start van de werken (enkel in het Brussels Gewest).

* Een eindverklaring die alle maatregelen opsomt die genomen zijn om te voldoen aan de EPB-vereisten. Dit document moet na voltooiing van de werkzaamheden naar de bevoegde instantie worden gestuurd.

* Een EPB-certificaat, dat bestaat uit een energie-identiteitskaart voor het gebouw, met vermelding van de algemene prestaties. Deze informatie moet worden opgenomen in elk document dat betrekking heeft op de verkoop of verhuur van het betreffende pand.

De EPB-berekeningsmethode

Hoewel de methode verschilt van regio tot regio geldt overal hetzelfde principe: het energieverbruik van de verwarming, het sanitair warm water, de ondersteunende diensten en eventuele koeling van de woning wordt berekend voor een gebruik dat als "standaard" wordt omschreven. Deze berekening gebeurt door speciale software, op basis van de technische kenmerken van het gebouw en de apparatuur.

Waar vind ik meer informatie?

In Vlaanderen
In Wallonië
In het Brussels Gewest

✨ Zoek je naar jouw droomwoning of wil je jouw vastgoed verkopen? Ontdek onze vastgoedzoekertjes-website, de ultieme bron om vastgoed in België te vinden en te verkopen! Of je nu wilt kopen, huren, verkopen of investeren, ons platform biedt talloze vastgoedadvertenties voor elk budget en iedere smaak. 🏠 🔍 Aarzel niet langer en surf nu naar onze vastgoedzoekertjes-website om het vastgoed te vinden dat voldoet aan al jouw wensen! 🎯 🏡 💼