Met welke kosten moet je rekening houden wanneer je een huis koopt?

De aankoop van een huis brengt meestal extra kosten met zich mee waaraan je je niet altijd verwacht. Ook de getoonde prijs van een pand dat je interesseert, kan soms bijkomende kosten verbergen die je over je budget kunnen doen gaan. Wat zijn de mogelijke uitgaven die je in het oog moet houden bij de aankoop van een huis? Immovlan geeft je als nieuwe eigenaar een overzicht!

1. Notariskosten

Een bezoek aan een notaris is een noodzakelijke stap voor iedereen die vastgoed wil kopen. Dit bezoek brengt echter vaak aanzienlijke en soms onvoorziene uitgaven met zich mee.

 • Registratierechten: registratierechten zijn belastingen die door de overheid worden geheven wanneer een register wordt gewijzigd of een akte wordt uitgegeven. Als je een eigendom koopt, moet je deze belasting betalen om eigenaar te worden van het pand. Het is een bepaald percentage van de aankoopprijs. Afhankelijk van de regio waar het pand zich bevindt, variëren deze tarieven.

Brussel

Registratierechten:

12,5% van de aankoopprijs van het eigendom.

Uitzonderingen:

1.5% van de prijs als het een sociale woning betreft.

Fiscale kortingen:

Belastingkorting tot € 21.875 als je geen ander eigendom in bezit hebt en als het bedrag waarop je registratierechten betaalt niet meer dan € 500.000 bedraagt.

Wallonië

Registratierechten:

12,5% van de aankoopprijs van het pand

Uitzonderingen:

 • Als je eigendom een bescheiden woning is (als het kadastraal inkomen niet meer dan €745 bedraagt) kan je genieten van een verlaging van de registratierechten naar 6% op de schijf tot €163.125,56
 • Als het niet enkel een bescheiden woning is, maar die ook nog eens in een wijk ligt waar de vastgoedprijzen onder druk staan, zal je van dit voorkeurstarief kunnen genieten op een schijf van 174.000,61€ en niet 163.125,56€.
 • Weet ook dat als je een sociale woonlening hebt om je eigendom te kopen, het tarief van 6% verder verlaagd wordt tot 5%.
 • Bovendien hoef je, als je een sociale woning koopt, slechts een vast bedrag van €50 te betalen.

Fiscale aftrek: In Wallonië kan je, wanneer je geen ander eigendom bezit, tot €20.000 aan registratierechten aftrekken. Dit betekent een besparing van 2.500 euro.

Vlaanderen

Registratierechten:

10% van de aankoopprijs van het pand

Uitzonderingen:

 • Als je geen ander eigendom bezit en het gekochte pand je gezinswoning wordt, kan je genieten van een tarief van 6%, of zelfs 3% vanaf 1 januari 2022.
 • Als je binnen de 3 jaar een verhuurcontract tekent met een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, kom je in aanmerking voor een tarief van 3%.
 • Als het je gezinswoning wordt en je voert binnen 5 jaar een ingrijpende energetische renovatie uit, dan kan je een tarief van 5% krijgen.
 • Als het eigendom in kwestie een beschermd monument is, krijg je een tarief van 1%.

Belastingaftrek:

Een korting van €5600 als je recht hebt op het verlaagd tarief voor je gezinswoning of €4800 als je al recht hebt op het verlaagde tarief voor een ecologische renovatie.

 • Notariskosten:

Notariskosten zijn omgekeerd evenredig met de prijs van het eigendom dat je wilt kopen. Dus hoe hoger de prijs van het huis dat je wilt, hoe lager het honorarium van de notaris. Bovendien zijn de honoraria van de notaris bij wet vastgelegd en zullen ze niet van onderling verschillen. Als er twee notarissen aan te pas komen, zullen zij het bedrag onder elkaar moeten verdelen.

 • Administratieve kosten: Dit betreft alle opzoekingen, meldingen en verzoeken om certificaten die notarissen moeten doen. Deze opzoekingen en procedures kosten samen tussen de €650 en €1250.
 • Registratierechten voor de hypothecaire lening: Nog een soort registratiekost, maar deze keer voor de hypotheek. Deze kost is lager dan die voor de aankoop van het eigendom, en bedraagt gewoonlijk 1% van de som van de hypothecaire lening en de bijkomende kosten, geschat op 10% van het bedrag van de lening.
 • Registratierechten voor de hypothecaire inschrijving: 0,30% van het geleende bedrag.
 • Kosten voor hypothecaire lening: zeer uiteenlopend. Zo moet je rekening houden met: dossierkosten, notariskosten, hypotheekkosten, belastingen, kosten voor vervroegde aflossing, rente, enz. Dit is een kostenpost die niet over het hoofd mag zien en waarover je je goed moet informeren. Aarzel niet om onze andere artikelen over dit onderwerp te raadplegen.

Merk ook op dat je op alle notariskosten in België 21% BTW moet betalen.

2. De bankkosten

Als je een lening wil om je aankoop te financieren, hou dan in je achterhoofd dat je kosten moet betalen voor een vastgoedexpertise die uitgevoerd moet worden, alsook de kosten voor de opening van een kredietdossier (ongeveer 500 euro voor dat laatste).

3. De verzekeringen

De meeste zijn niet formeel verplicht, maar ze zijn (zeer) sterk aan te raden in het kader van een hypothecaire lening. De instantie die je het geld leent, zoals de bank, vraagt je bovendien in de meeste gevallen een minimum aan waarborg voor het goed waarvoor je de hypotheek aangaat.

Onder andere:

 • Schuldsaldoverzekering: Een verzekering die heel vaak door banken gevraagd wordt bij het afsluiten van een lening. Deze verzekering garandeert dat de partij die het geld ter beschikking stelt, terugbetaald zal worden bij overlijden van de lener.
 • Woningverzekering: Deze verzekering is bedoeld om de woning te beschermen tegen allerlei risico’s, zoals diefstal, overstroming, brand, enz. Ook deze verzekering is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden voor een hypothecaire lening. Sommige verzekeraars kunnen je zelfs een lening toekennen onder voorbehoud van afsluiten van deze verzekering.
 • Familiale aansprakelijkheidsverzekering: Verzekering die je kan afsluiten om je te beschermen tegen de kleine dingen die jij en je gezinsleden kunnen voorhebben.

4. BTW

BTW hoef je niet altijd te betalen wanneer je een eigendom koopt. Deze belasting geldt immers alleen als je een nieuw huis koopt. Daarom zal, afhankelijk van van wie je je huis koopt, het BTW-tarief variëren.

Als je koopt bij :

 • een makelaar of een particulier zal het BTW-tarief 21%
 • een OCMW zal het BTW-tarief 12%
 • een sociale huisvestingsmaatschappij zal het BTW-tarief 6%

5. Verbouwingen

Als je een huis koopt met de bedoeling om het later te renoveren, moet je rekening houden met extra kosten. Ten eerste zal je in sommige gevallen een architect moeten inschakelen. Bovendien kan het dat je, als de werkzaamheden die je plant de stabiliteit van het gebouw kunnen beïnvloeden, een vergunning moeten aanvragen (vaak via een architect).

6. Andere bijkomende kosten

Je moet ook rekening houden met mogelijke extra kosten die verhuizen met zich meebrengt.

 • Verhuiskosten: gemiddeld moet je 1000 euro betalen voor je verhuis. Deze prijs varieert naargelang het aantal kubieke meters dat je verhuist, de afstand die je aflegt en natuurlijk ook van het verhuisbedrijf dat je kiest. Als je besluit vrienden in te schakelen om te verhuizen, moet je er rekening mee houden dat dit je ook geld kan kosten.
 • Onderhoudskosten: dit kan zijn voor kleine renovaties die je zou kunnen overwegen voor je er intrekt. Het kan net zo goed gaan om het onderhoud van een verwarmingsketel dat nog gedaan moet worden, als om het vervangen van een vaatwasser die niet meer werkt, of nog om het in orde zetten van een huishoudelijk apparaat.

7. Een geval apart: gemeenschappelijke lasten

Als je een appartement koopt, moet je ook rekening houden met de kosten van mede-eigendom. Deze kosten hebben betrekking op het onderhoud van het gebouw (onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, schoonmaakpersoneel, liften, enz). Het bedrag van deze kost is natuurlijk afhankelijk van het gebouw en wordt bepaald bij het tekenen van de verkoopakte.

✨ Overweeg je om te investeren in vastgoed? Ontdek ons platform dat 100% gewijd is aan vastgoedinvesteringen in België en in het buitenland! Of je nu je portfolio wilt diversifiëren, passief inkomen wilt genereren of gewoon een goede kans wilt grijpen, onze website staat vol met opties die aansluiten bij jouw investeringsbehoeften. 🏢🔍 Duik nu in onze sectie gespecialiseerd in vastgoedinvesteringen en vind de beste deals om je rendement op investering te maximaliseren! 🎯 🏦 💼